Cascade Business and Wellness Hub

Cascade Business and Wellness Hub

Cascade Business and Wellness Hub

Oferirea de servicii adaptate, inovative și cost-eficiente pentru a sprijini organizațiile și oamenii lor.

Serviciile noastre
OFERIM O GAMĂ LARGĂ DE SERVICII

Imagine: Training, Coaching

Training și Coaching

Serviciile sunt furnizate de specialiști cu experiență în elaborare curriculum și livrare training, mentoring și coaching

Managementul Organizațiilor, Serviciilor și Performanței

Leadership

Planificare Strategică

Scriere propuneri de finanțare
(Fonduri Norvegiene, Fonduri Europene, etc.)

Monitorizare și Evaluare

Scriere Rapoarte

Imagine: Asistență Socială

Asistență Socială

Serviciile sunt furnizate de asistent social principal (CNASR)

Diagnoză și Prognoză Socială (individ, comunitate)

Evaluarea Inițială și Evaluarea Complexă (beneficiar)

Anchetă Socială

Elaborarea Planului de Intervenție (beneficiar)

Management de Caz și Elaborare Progres (beneficiar)

Design Model de Servicii

Monitorizare și Evaluare Servicii

Managementul Serviciilor Sociale

Imagine: Organizația și Sustenabilitatea

Organizația și Sustenabilitatea

Serviciile sunt furnizate de specialiști cu experiență în management, mobilizare fonduri și implicare comunitară

Dezvoltare Organizațională

Management Organizațional

Transformare Organizațională

Managementul Schimbării

Managementul de Proiect

Planificare Strategică

Comunicare Strategică

Evaluare Organizațională

Evaluare Programe

Scriere Proiecte

Scriere Rapoarte

Elaborare Documente
(adrese, note de fundamentare, note informative, luări de poziție, sinteze și recomandări)

Dezvoltare Relații Interne și Internaționale

Dezvoltare Comunitară
(negociere, parteneriate, colaborări, mobilizare resurse)

Imagine: Cercetare Socială

Cercetare Socială

Serviciile sunt furnizate de specialist în cercetare socială

Studii Calitative și Cantitative

Studii de Fezabilitate Programe

Analiză de Situație

Analiza de Nevoi

Analiza și Evaluarea Documentație

Inventariere și Servicii (Service Mapping)

Traiectorii de viață ale beneficiarilor (Life Pathways)

Studii de Caz

Culegere de Informații
(Discuții facilitate – Interviuri, Focus Grup; Sondaje de Opinie, Feedback Satisfacție)

Cercetare Aplicată și Experimentală

Monografie Socială

Imagine: Advocacy

Advocacy

Serviciile sunt furnizate de specialiști cu experiență în reprezentare și influența politicilor publice

Organizare campanii de informare și sensibilizare

Organizare evenimente publice
(conferințe, seminarii, traininguri, forumuri, etc)

Facilitare panel de discuții și întâlniri și comunicări strategice
(individual și în grup) la nivel de Leadership, Top Executive și Oficiali

Publici (locali, naționali și internaționali)

Facilitare dezbateri publice și consultări

Negociere și Mediere

Prezentări de Poziție

Dezvoltarea Relațiilor Internaționale
(facilitarea mobilității profesionale, a schimburilor de experiență și a parteneriatelor)

Imagine: despre Cascade HUB

Începutul

Data fondării: 06.12.2018

CASCADE HUB este firmă înființată pentru a facilita dezvoltarea, sustenabilitatea și performanța la nivel individual și organizațional prin training și coaching, mentoring, intervenție socială, advocacy, cercetare, invovație și creativitate.

Echipa de Leadership Complementar

Monica-Cristina Păun

Monica-Cristina Păun

Economist

A absolvit Universitatea Româno-Americană, Facultatea Economia Turismului Intern și Internaţional, Bucureşti. Profesionalism și maturitate profesională în utilizarea metodelor şi tehnicilor de comunicare pentru dezvoltarea relațiilor internaționale, parteneriatelor, și asigurarea satisfacţiei clienţilor, managementul conflictelor, asigurarea calităţii şi eficienţei în furnizarea serviciilor, utilizarea practicilor participative de management, tehnici şi instrumente de monitorizare şi evaluare pentru mobilizarea şi valorificarea eficientă a resurselor, motivarea angajaţilor, asigurarea promptitudinii în implementarea proiectelor şi furnizarea serviciilor către beneficiari, elaborare studii de fezabilitate pentru programe și scriere de propuneri pentru finanțare.

Roxana Carmen Girip

Roxana Carmen Girip

Asistent Social Principal, Specialist in Management, Politici Europene și Relații Internaționale

Absolventa a primei generații de asistenți sociali după revoluție, promoția 1994, cu licență în Socio-Psiho-Pedagogie și Asistență Socială, Universitatea București, Facultatea de Psihologie, Sociologie, Pedagogie și Asistență Socială, Roxana s-a specializat în managementul serviciilor sociale (Master, 1996 - Universitatea București), administrație publică ( Master, 1999 - New York University, USA și candidat la doctorat în cadrul School of Public and International Affairs, Center for Public Administration and Policy, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, USA) și relații internaționale și politici europene (Diploma studii postuniversitare, 2002, University of Amsterdam, Amsterdam School of International Relations, Amsterdam, Netherlands).

Roxana este specialist în domeniul asistenței sociale cu 25+ ani de activitate și experiență de lucru direct cu o diversitate de categorii de beneficiari: copii, tineri și adulți HIV/SIDA și familiile lor; copii şi tineri din servicii rezidenţiale; copii şi tineri din mediul rural a căror familii se confruntă cu probleme socio-economice și sărăcie extremă; copii şi tineri în conflict cu legea; persoane de vârsta a treia; şi organizaţii neguvernamentale din domeniu.

Profesionist și lider vizionar, Roxana are o experiență bogată în management, leadership, coaching, planificare strategică, elaborare politici și programe, inițiative de reformă publică și transformare organizațională, monitorizare și evaluare politici, programe și proiecte, advocacy și lobby pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor în protecția socială, educație, promovarea sănătății, cercetare socială, justiție socială, responsabilitate socială, și antreprenoriat social. De asemenea, pe parcursul experienței de lucru în România, Rusia , USA și Canada în medii administrative caracterizate de diversitate multiculturală, Roxana a dobândit expertiză şi a folosit fiecare oportunitate să își rafineze competențele în ceea ce priveşte elaborarea și scrierea proiectelor pentru accesarea fondurilor, cercetare socială pentru informarea inițiativelor de politici publice și împărtășirea practicilor de succes, și elaborarea şi evaluarea programelor, proiectelor, politicilor şi strategiilor la nivel local, naţional şi internaţional.

Motto-ul după care își ghidează acțiunile personale și profesionale este:
Transformă imposibilul în posibil. Fă fiecare moment să conteze pentru tine și pentru cei din viața ta!

Imagine: despre Cascade HUB

Viziune

Cascadele degajă energie, dinamism și forță de regenerare care fascinează prin permanență, rezonanță, autenticitate, fluiditate, simplitate și normalitate.

Provocarea CASCADE HUB este de a facilita deopotrivă evoluția, succesul și permanența acțiunilor organizațiilor din sectorul public și negurvenamental cu și pentru oameni dincolo de frontierele geografice și ale cunoașterii într-o societate contemporană caracterizată de dinamism, diversitate, globalizare și continuă schimbare.

Misiunea noastră

Oferirea de servicii adaptate, inovative și cost-eficiente pentru a sprijini organizațiile și oamenii lor pentru a realiza schimbarea pe care și-o doresc ca să asigure competitivitate, performanță și impact.

 • Imaginație
 • Excelență
 • Moralitate
Product Info

Sinteza Rezultatelor 2018-2020

Organizația Neguvernamentală Concordia SOZIALPROJEKTE


Elaborarea unui Instrument de Evaluare Organizațională și a Programelor
Beneficiari: Programe Sociale din România, Austria, Moldova și Bulgaria

ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA


Elaborare unui Ghid-resursă, Program de Sprijin pentru Viață Independentă: Școala pentru Viață, Job Coaching și Mentorat: Ghid pentru profesioniștii care lucrează cu tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului.


Beneficiari: Organizațiile din România și Bulgaria, partenere în cadrul proiectului European Wings4Youth finanțat prin Programul 2014-2020 Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene.

Primaria Orașului Murfatlar


Studiu de Fezabilitate: Studiu de Fezabilitate, Propunere de Proiect "PERSPECTIVE EDU".


Elaborare Propunere de Proiect "PERSPECTIVE EDU": pentru accesarea fondurilor puse la dispoziție prin Ordonanță de Urgența nr.11 din 24 august 2020 pentru achiziționarea de tablete de uz școlar și alte echipamente necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional online și în clasă, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2


Beneficiari: Elevii și cadrele didactice din unitățile de învățământ de pe raza orașului Murfatlar:

 • Școala Gimnazială "Adrian V. Rădulescu"
 • Liceul Teoretic Murfatlar
 • Școala Gimnazială Siminoc

FUNDAȚIA FARA


Evaluare Organizațională
Progres, Funcţionalitate, Performanţă, Eficienţă şi Eficacitate


Evaluarea Programelor
Progres, Funcţionalitate, Eficacitate şi Impact


Managementul Transformării Pentru Sustenabilitate
Leadership Complementar, Reconfigurare Organizaţională, Managementul Schimbării, Management Co-Participativ, Team Building, Eficienţă, Eficacitate, Acţiune Strategică, Dezvoltare şi Reconfigurare Programe


Advocacy
Reprezentare Strategică, Dezvoltare Relaţii Interne şi Internaţionale, Lobby, Implicarea Beneficiarilor în Decizii cu impact asupra vieţii lor

Ofertă Prețuri

În funcție de complexitatea pachetului de servicii combinate, tariful de preț poate varia între 50 RON/oră și 150 RON/oră fără TVA. Serviciile se prestează în baza unui contract de prestări servicii care va identifica următoarele elemente:

 • Obiectiv și Durata Contractului
 • Activități principale, durata acestora, livrabilele asociate și indicatorii de performanță
 • Felul și specificul muncii
 • Obligațiile contractuale ale părților
 • Răspunderea contractuală
 • Onorariul și modalități de plată
 • Clauze de confidențialitate și proprietate intelectuală
 • Alte clauze: Litigii, Forță Majoră, Protecția Datelor cu Caracter Personal, Încetarea Contractului, Notificări, Dispoziții Finale.

Ia legătura cu noi

Sediu social și adresa de corespondență: Strada Baba Novac, Nr. 185, Camera 2, Bloc Bn3, Etaj 4, Apartament 23, Județ Constanţa

Pentru mai multe informații, vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0723519711 sau folosiți formularul de contact afișat mai jos.

Atentie: campurile marcate cu * sunt obligatorii.